DEPOZYT – Wartość przez Jezusa.

Pytanie (1916)Dlaczego wartość ma depozyt złożony przez uwielbionego Jezusa?

Odpowiedź – Ponieważ jest podstawą bardzo ważnego dzieła. Pierwszym etapem tego dzieła jest przyprowadzenie wielu synów do chwały; ta sama okupowa ofiara w rękach Sprawiedliwości stanie się ceną, która dokona okupu za cały rodzaj ludzki, aby wybawić go ze śmierci i dać uwielbionemu Pośrednikowi (Głowie i Ciału) prawo przystąpienia do wielkiego dzieła i w ciągu tysiąca lat okazywania miłosierdzia względem rodzaju ludzkiego, pomagając mu w powstawaniu z upadłego stanu i osiągnięciu wszystkiego, co było utracone w Edenie. [224,1]