DEPOZYT – Jego wartość.

Pytanie (1916)Jaka jest rzeczywista zasługa, czyli dobro albo cena, depozytu?

Odpowiedź – Rzecz złożona w depozyt stanowi wartość życia doskonałego człowieka. Ani mniej, ani więcej. Tym był okup złożony u Boga. Odpowiednia cena, czyli to, co utracił Adam. Ma się rozumieć, że w tym zawiera się także prawo do społeczności z Bogiem, ziemskie mieszkanie i wszystko, cokolwiek pierwszy człowiek otrzymał od Boga. „Cóż jest człowiek? (...) Mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. (...) Wszystkoś poddał pod nogi jego” [Psalm 8:5-7]. Zawierają się w tym wszystkie te prawa. Gdy Jezus złożył swoje życie w ofierze, oddał więcej, niż jakikolwiek człowiek kiedykolwiek posiadał lub mógł posiadać. Adam miał prawo do tego wszystkiego jako doskonały człowiek. Wszystko to Jezus złożył w ręce Ojca, w ręce Boskiej sprawiedliwości. [223,3]