DEPOZYT – Jego znaczenie.

Pytanie (1916)Proszę o wyjaśnienie znaczenia wyrazu depozyt.

Odpowiedź – Wyraz depozyt oznacza depozyt. Złóż do banku tysiąc dolarów, a otrzymasz książeczkę, w której będzie zaznaczone, że tyle a tyle jest złożone w banku. To nie oznacza, że te pieniądze zostały podarowane bankierowi, lecz że ma on te pieniądze przechować, a ty możesz je wypłacić według swego upodobania. Jezus w ostatniej chwili swego życia złożył okup w ręce Ojcowskie: „Ojcze! w ręce twoje polecam [powierzam] ducha mojego” [Łuk. 23:46], ducha życia ludzkiego. Powierzył go w ręce Ojcowskie, nie diabelskie. Diabłu nic do rodzaju ludzkiego. Jezus miał prawo do swojego życia. On zachował prawo Boże, był święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników, w zupełności wykonujący wolę Ojca. Pod żadnym względem nie utracił swoich praw do życia i właśnie to życie złożył jako depozyt. „Ojcze! w ręce twoje polecam ducha mojego” [Łuk. 23:46]. Do tej pory spoczywa ono w rękach Ojcowskich; Jezus go nigdy nie odebrał. Lecz czy nie odebrał go, gdy został wzbudzony z martwych? Nie, Ojciec dał Mu w nagrodę wyższy stopień życia. „Umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem” [1 Piotra 3:18] na boskim poziomie. Ten duch żywota, którego otrzymał przy zmartwychwstaniu, był nagrodą za Jego posłuszeństwo i nie ma nic wspólnego z tamtym życiem. Jezus wciąż jeszcze ma prawo do tego ziemskiego życia, lecz go nie potrzebuje, ponieważ posiada wyższe i lepsze życie, zatem to ziemskie ma do swojej dyspozycji. [223,1]