DEPOZYT – Gdzie pokazany jest w Starym Testamencie?

Pytanie (1916) – Czy depozyt okupu pokazany jest gdziekolwiek w typach, cieniach bądź naukach Starego Testamentu?

Odpowiedź – Nie pamiętam żadnego miejsca w Starym Testamencie, które uczyłoby o depozycie okupu. Okup w tym szczególnym sensie nie jest użyty w Starym Testamencie. Tylko w jednym miejscu powiedziane jest: „Brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań” [Psalm 49:8]. Jest więc to myśl nowotestamentowa, przyciągająca naszą uwagę pod kierownictwem ducha świętego i zaliczająca się do bardzo głębokich nauk Słowa Bożego. [222,2]