DŁUGI – Być komuś winnym.

Pytanie (1910)Proszę wyjaśnić, co znaczy: „Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej” [Rzym. 13:8 NB].

Odpowiedź – To jest tak wyraźnie powiedziane, że nie mógłbym wyrazić tego jaśniej. [221,2]