ŚMIERĆ – Ofiarnicza czy rzeczywista?

Pytanie (1916) – „Droga jest przed oczyma Pańskimi śmierć świętych jego” (Psalm 116:15). Czy to oznacza codzienne umieranie śmiercią ofiarniczą, czy też zwykłą śmierć świętego?

Odpowiedź – Nie powinniśmy się w ogóle sprzeczać o ten tekst. Wszystko, co dotyczy świętych, jest drogie dla Pana. Gdy się poświęcają, są Mu drodzy. Cenną rzeczą w oczach Jego było ofiarowanie się Jezusa, pierwszego świętego. Ojciec sprawił, że duch święty zstąpił na Jezusa w owym czasie, a głos nazwał Go Synem Bożym. Na każdym kroku możemy mieć Boską łaskę i błogosławieństwo, ponieważ wszystko, co dotyczy świętego, jest drogie w Pańskich oczach. Poświęcenie, codzienne umieranie, wreszcie faktyczna śmierć – to wszystko jest drogie dla Ojca. Wszystkim takim da On wielką nagrodę. Dlatego święci muszą być bardzo cenni w Jego w oczach. [221,1]