ŚMIERĆ – Szukanie i nie znalezienie jej.

Pytanie (1913) – „I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie” (Obj. 9:6 BT). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź – Księga Objawienia jest księgą symboliczną i wierzę, że nie może być we właściwy sposób zrozumiana inaczej, jak tylko jako całość. Nie jesteśmy przygotowani tego wieczoru, by wytłumaczyć ją w całości, dlatego uważamy, że będzie najlepiej pozostawić tę małą cząstkę do przyszłego wytłumaczenia. [215,1]