ŚMIERĆ – Obawa przed śmiercią.

Pytanie (1913) – Czy obawa przed wtórą śmiercią będzie towarzyszyła udoskonalonym ludziom w przyszłych wiekach, czy możliwe będzie praktykowanie grzechu?

Odpowiedź – Według naszego zrozumienia Boży zamiar jest taki, żeby po zniszczeniu Szatana przy końcu Tysiąclecia grzech nie był więcej praktykowany. Będzie to oznaczać całkowity koniec grzechu i zupełny koniec śmierci – przynajmniej, jeśli chodzi o ludzkość i tę ziemię. Lecz zanim Bóg doprowadzi rzeczy do takiego końca i zadecyduje, kto zasługuje na dostąpienie wiecznego życia, przeprowadzi bardzo skrupulatne badanie, które zademonstruje, kto jeszcze miłuje grzech; tacy będą mogli dowolnie grzeszyć i ponieść wszelką karę, jakiej chcą; Bóg takich nie chce. Bóg chce tylko tych, co miłują sprawiedliwość i nienawidzą nieprawości; Jego błogosławieństwa przewidziane są tylko dla takich istot. Wszyscy grzeszący zostaną ukarani wtórą śmiercią i to jest gwarancją, że po Tysiącleciu żyć będą tylko tacy, którzy znajdować się będą w zupełnej zgodności z Bogiem, a więc bez obawy przed wtórą śmiercią. [212,3]