ŚMIERĆ – Adamowa czy ofiarnicza?

Pytanie (1913-Z) – Przypuśćmy, że ktoś z poświęconych Bogu umiera wskutek jakiegoś naturalnego kataklizmu, jak powódź, pożar itp. – czy taka śmierć będzie ofiarnicza, czy Adamowa?

Odpowiedź – Poświęcone dziecko Boże nie może umrzeć śmiercią Adamową; śmierć jego będzie albo śmiercią ofiarniczą, albo wtórą śmiercią. Jeżeli w chwili śmierci był on poświęconym dzieckiem Bożym, śmierć jego będzie dokończeniem poświęcenia, jakie wcześniej uczynił. Ciała nasze stały się święte i godne przyjęcia przez wielkiego Arcykapłana, bez względu na to, w jaki sposób miałaby nastąpić śmierć. Ale jeśli w międzyczasie to poświęcone dziecko Boże odwróci się od Boga, w takim wypadku będzie to wtóra śmierć. Jeżeli grzeszy świadomie, rozmyślnie, popełnia „grzech na śmierć” (1 Jana 5:16). [212,2]