ŚMIERĆ – Kim są umarli z Izaj. 26:14?

Pytanie (1912) – Uprzejmie proszę o wytłumaczenie Izaj. 26:14: „Pomarli, nie ożyją; martwymi będąc, nie powstaną, przeto żeś ich nawiedził i wykorzenił, i wygładził wszystką pamiątkę ich”.

Odpowiedź – Niektórzy sądzą, że werset ten stosuje się do ludzkości, więc używają go dla obalenia innych stwierdzeń Biblii. Nie powinniśmy starać się obalić jednego wersetu drugim. Raczej powinniśmy się starać, aby harmonizować jedne zapisy z drugimi i z całością Pisma Świętego. Mamy tu tekst, który zdaje się być sprzeczny z naukami Jezusa i apostołów. Przyjrzyjmy mu się przez chwilę. Znajdziemy tam opis pewnej klasy wspomnianej w tym rozdziale. Jest to opis klasy „olbrzymów”, znajdujących się obecnie na świecie. Stosuje się to do dzisiejszych olbrzymich trustów i korporacji mających ogromną moc i łączących się razem. Bez względu na to, jak potężne są one obecnie, upadną, umrą, zginą. Nigdy już więcej nie powstaną. To jest klasa, do której odnosi się ten werset. [210,1]