ŚMIERĆ – Kiedy Adamowa śmierć przestanie istnieć?

Pytanie (1912) – Jak długo ludzie będą jeszcze umierać śmiercią Adamową po czasie wielkiego ucisku?

Odpowiedź – Niektórzy będą nadal umierać przez pewien czas. Nie wiem dokładnie, jak długo. Sprawy te będą przebiegać w następujący sposób: Kiedy Królestwo zostanie ustanowione, pierwszymi, którzy rozpoznają to Królestwo, będą święci Starego Testamentu. Będą oni w zupełnej zgodzie z Bogiem i zostaną wyprowadzeni z grobów w doskonałym stanie. Zostaną pouczeni i poinformowani o wszystkich sprawach odnoszących się do Królestwa. Nie wiem, jak długo będą między ludźmi. Jednak nieskrępowani niedoskonałościami jak my, będą potrzebować tylko krótkiego czasu dla zrozumienia spraw. W czasie ucisku, „utrapienia Jakóbowego”, Jakub z niego „wybawiony będzie” [Jer. 30:7]. Zapanuje wielka żałoba, ale cały świat okaże skruchę serca, a Żydzi będą szczególnie gotowi na przyjęcie Pana, zrozumieją bardzo szybko sytuację i stanowić będą ośrodek Królestwa Bożego. Królestwo to przez jakiś czas będzie tylko izraelskie, gdyż Izrael, jako pierwszy naród, zacznie współdziałać, uzyskując wielki pokój, radość i łaskę ponad inne narody. I nie zajmie też dużo czasu innym narodom przekonanie się, czym jest to, co nazywają Królestwem Bożym. Gdy inne narody zobaczą błogosławieństwa spływające na naród żydowski, zawołają: „Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską (...); a będzie nas uczył dróg swoich” [Izaj. 2:3]. Dla tych wszystkich, którzy dochodzić będą do pełnej harmonii z Bogiem przez obowiązujące wówczas Nowe Przymierze, wszystkie warunki Adamowe zaczną przemijać. Ludzie zaczną podnosić się z chorób i odzyskiwać doskonałość zdrowia i siły. Stopniowo dochodzić będą do wiecznego żywota w przyjaznych warunkach. Jest tylko jedna droga, przez którą będą mogli dojść do tych przyjaznych warunków, a mianowicie przez stanie się „Izraelitami”. Wszystkie błogosławieństwa Nowego Przymierza są dla dzieci Abrahama. On jest ojcem wszystkich wiernych, więc kiedy staną się wiernymi Bogu, będą naprawdę dziećmi Abrahama. Rodzina Abrahama będzie wzrastać aż do końca tysiąca lat i wówczas będzie liczna „jak piasek morski”. Ci, którzy nie zechcą przyłączyć się do tej rodziny, zostaną zniszczeni wtórą śmiercią. Wszyscy muszą być „dziećmi Abrahama”, a to znaczy, że wszyscy muszą stać się „dziećmi Bożymi”. Śmierć będzie w dalszym ciągu istniała na całym świecie, z wyjątkiem tych, którzy stanowić będą ośrodek Królestwa, a te błogosławieństwa rozszerzą się w końcu od tego ośrodka, stosownie do stanu i warunków, jakie wówczas panować będą między ludźmi na świecie. [209,1]