ŚMIERĆ – Duchowa.

Pytanie (1909) – Co to jest śmierć duchowa?

Odpowiedź – Jedyną śmiercią, o jakiej mówi Pismo Święte, jest śmierć ludzka. Biblia głosi, że Bóg poddał Adama próbie, lecz gdy uchybił on na tej próbie, uczynił to nie tylko za siebie, ale także za nas wszystkich. Jeżeli ktoś miałby otrzymać sposobność powrotu do życia wiecznego, to musi się to odbyć poprzez drugą sposobność, ponieważ pierwsza została utracona przez Adama. Druga sposobność zaczyna się wraz z Kościołem, ponieważ mamy uszy ku słuchaniu. [204,3]