ŚMIERĆ – Stan po śmierci.

Pytanie (1909) – Jaki jest stan i położenie człowieka po śmierci?

Odpowiedź – Po śmierci człowiek jest umarły. Oczekuje na przewidziany przez Boga czas, gdy przez Chrystusa Bóg wywiedzie go z umarłych, jak i wszystkich, którzy poszli do grobu. Znajdują się oni w takim samym stanie jak my, gdy zasypiamy wieczorem. W międzyczasie świat [umarłych] o niczym nie wie. Synowie tych ludzi są poniżani, a oni nic o tym nie wiedzą; ich dzieci dostępują zaszczytów, a oni nie mają o tym pojęcia. Nie ma ani mądrości, ani umiejętności, ani żadnego działania w grobie (w szeolu), do którego ty idziesz [Kazn. 9:10]. [204,1]