ŚMIERĆ – Odnośnie zwierząt w Tysiącleciu.

Pytanie (1909) – Czy niższe zwierzęta będą umierać w przyszłym wieku?

Odpowiedź – Sądzę, że będą umierać, ponieważ obietnica wiecznego życia nigdy nie była dana żadnemu innemu ziemskiemu stworzeniu oprócz człowieka, a człowiek otrzymał ją dlatego, że był stworzony na obraz Boga i że jest panem ziemi. Rozumiem, że wszystkie niższe zwierzęta będą nadal umierać przez cały Wiek Tysiąclecia, podobnie jak umierały w przeszłości. Brat Wesley popełnił pomyłkę, gdy powiedział, że stworzenie jako takie będzie wybawione. Brat Wesley mylił się w tym punkcie, sądząc tak w odniesieniu do psów, kotów i koni.

Bóg uczynił je zwierzętami. Żyją one swoim krótkim życiem i umierają, ale w wypadku człowieka widzimy, jak Bóg przez Syna swego odkupił go od zagłady, ponieważ człowiek jest o wiele lepszy od zwierzęcia. Często wydawało mi się to dziwne, że człowiek potrafiący sympatyzować ze zwierzęcymi stworzeniami, mógł kiedykolwiek uwierzyć, iż Bóg mógłby miliony ludzkich istot skazać na wieczne męki. [203,1]