ŚMIERĆ – Los niemowląt.

Pytanie (1907) – Jakie zarządzenie uczynione jest w Boskim planie odnośnie dzieci, które umarły, zanim doszły do wieku, w którym można rozpoznać dobro i zło? Czy są one ograniczone do ziemskiego królestwa?

Odpowiedź – Odpowiadam, drodzy przyjaciele, że nie ma innej drogi do Królestwa Niebieskiego jak tylko przez ponowne narodzenie. Czy dzieci mogą się ponownie narodzić? Czy dzieci mogą być spłodzone z ducha świętego? Jeżeli nie mogą być spłodzone z ducha świętego, to nie mogą też narodzić się z ducha świętego. Widzimy więc, że jest to bardzo prosta sprawa. Takie dziecko przynależy do ziemi, do Adama i do jego rodu; jest członkiem rodzaju ludzkiego. Gdyby Bóg życzył sobie, aby dane dziecko otrzymało kiedyś sposobność wybrania, to pozwoliłby, aby żyło dłużej i doszło do poznania Prawdy, a przez to do usprawiedliwienia, uświęcenia i spłodzenia z ducha. Skoro jednak Pan pozwolił dziecku umrzeć w niemowlęctwie, nie należało ono do tych, którzy mieli od Pana otrzymać łaskę dowiedzenia się o wysokim powołaniu, a tak jest z większością rodzaju ludzkiego.

A jaka będzie takim razie sytuacja takich dzieci? Powstaną one tak, jak umarły, z ziemi ziemskie. Ale ktoś może powiedzieć: „Jeżeli należę do klasy duchowej, do tych, którzy mają udział w Malutkim Stadku albo w Wielkim Gronie na poziomie duchowym, to jak będę mógł zaopiekować się moimi małymi dziećmi?”. Moi drodzy bracia i siostry, czyż nie sądzicie, że wasze małe dzieci będą nadal pod nadzorem, tak jakbyście byli ziemskimi rodzicami? Czyż nie sądzicie, że te niebiańskie istoty, które będą Królami i Kapłanami z Jezusem i które będą miały wszelką moc w niebie i na ziemi, będą mogły zaopiekować się swymi małymi dziećmi na ziemi? Nadto będzie wielu takich, którzy chętnie zaopiekują się waszymi dziećmi, wiedząc, że w ten sposób służą tym, którzy przedtem odeszli, a teraz należą do klasy kapłaństwa. Według naszego zrozumienia ci, którzy wyjdą z grobów, będą znajdować się w takim samym stanie, w jakim umarli, bez żadnej szczególnej zmiany, a małe dzieci znajdą się wskutek tego w okolicznościach o wiele dogodniejszych niż te, które są obecnie na świecie. [201,2]