ŚMIERĆ – Grzesznicy umrą w wieku stu lat.

Pytanie (1907) – Czy niepoprawni będą żyć dłużej niż sto lat, czy też umrą w wieku stu lat?

Odpowiedź – Według naszego zrozumienia Izajasz stwierdza, że w owym czasie, jeżeli ktoś będzie dobrowolnym, świadomym przeciwnikiem Boga i Jego Królestwa, nie będzie żył dłużej jak sto lat. To jednak nie daje gwarancji, że będzie musiał dożyć do stu lat. Oznacza jedynie, że musi umrzeć w przeciągu stu lat. Będzie mógł umrzeć wcześniej, jeżeli będzie adekwatnie rozmyślny i nieposłuszny; lecz jego życie będzie mogło być przedłużone, nawet jeśli w jakimś stopniu będzie nieposłuszny do stu lat, ale nie dłużej. [201,1]