DIAKONISE – Wybieranie takowych.

Pytanie (1912)Czy zalecasz wybieranie i naznaczanie diakonis pod jakimiś warunkami? Jeżeli tak, to pod jakimi?

Odpowiedź – W zgromadzeniu brooklyńskim nie mamy obecnie diakonis, lecz mieliśmy dawniej i uważaliśmy, że zdziałały wiele dobrego. Lecz nie byłoby pożyteczne posiadanie służebnic, jeżeli nie ma dla nich zajęcia, albo gdy osoba ta nie jest odpowiednia do danej pracy. Wyraz diakonisa oznacza kobietę usługującą. W razie gdyby w zgromadzeniu któraś z sióstr była chora, byłoby dobrze, ażeby ktoś poszedł i zaopiekował się nią. Również, jeżeli ktoś znajduje się w jakimś utrapieniu, a bracia może nie mieliby dosyć czasu, by poświęcać go na tę sprawę, siostry mogą to uczynić, bez względu na to, czy wybrano je na diakonisy, czy nie. Wybór diakonis nie jest wbrew Pańskiemu Słowu. Jeżeli zgromadzenie potrzebuje takiej usługi, to Biblia w zupełności popiera ich wybór, lecz zgromadzenie powinno być w takich razach ostrożne, by wybrać jedynie takie, które będą godnie reprezentowały zbór; umiarkowane w swoich poglądach, w postępowaniu, jak i w ubiorze, by odznaczały się duchem Bożym i odpowiadały ogólnym potrzebom zgromadzenia w każdej pracy, do jakiej mogłyby być powołane. [200,1]