DAWID – Mąż według serca Bożego.

Pytanie (1909)W jakim znaczeniu Dawid był mężem według serca Bożego [1 Sam. 13:14]?

Odpowiedź – No tak, mógłbym dostrzec bardzo wiele powodów, dla których Dawid nie był mężem według serca Bożego, lecz z jakiej przyczyny był? Na to odpowiadam: Pomimo wszystkich swoich słabości i niedoskonałości, jego serce było wierne Bogu, a jego pragnieniem zawsze było, by służyć Bogu. Umysłem swoim, jak mówi apostoł Paweł, służył Zakonowi Bożemu. Wiemy, że Dawid popełnił bardzo poważne błędy, lecz gorzko potem za nie żałował. Także i w tym znaczeniu był mężem według serca Bożego, że pomimo popełnianych błędów, miłował Boga i starał się dążyć do doskonałości. My, bracia, powinniśmy być tego samego usposobienia, chociaż nie jesteśmy jak Dawid. Każdy z nas ma odmienne usposobienie i różnimy się jeden od drugiego. Wierność, wiara i usposobienie do służenia Bogu jest tym, co się Bogu podoba. Powinniśmy pamiętać, że posiadamy przewagę nad Dawidem; on żył w innym okresie i należał do domu sług, a nie do domu synów. Posiadamy przewagę, ponieważ żyjemy w nowej dyspensacji, zostaliśmy spłodzeni z ducha świętego i posiadamy zmysł Chrystusowy. Zatem powinniśmy być jeszcze bardziej według serca Bożego niż Dawid, powinniśmy trzymać się wznioślejszych zasad niż te, które miał i praktykował Dawid. [199,3]