CIEMNOŚĆ – Wrzucenie w ciemności zewnętrzne.

Pytanie (1911)Proszę wytłumaczyć Mat. 8:12 oraz Mat. 22:13: „Ale synowie królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. „Tedy rzekł król sługom: Związawszy nogi i ręce jego, weźcie go a wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Co to znaczy?

Odpowiedź – Zajmiemy się obydwoma tekstami jednocześnie, ponieważ są bardzo podobne do siebie. Odpowiadamy, że to nie jest czyściec, ponieważ czyściec jest pełen ognia, więc nie mogłoby tam być ciemno. Jest tu mowa o ciemności zewnętrznej, a w czyśćcu podobno jest wewnętrzne światło i wewnętrzny ogień, czyż nie? To nie mógłby być także piekielny ogień, o którym i protestanci uczą, ponieważ ogień piekielny rzekomo jest jasny i gorący. To nie byłaby zewnętrzna ciemność, lecz raczej wewnętrzne światło, prawda? Oczywiście, że tak. Zapominamy, w jaki sposób kiedyś czytaliśmy nasze Biblie. Cóż więc to znaczy? Znaczy to, że w zacytowanych słowach Jezus wcale nie mówi do świata, ale do Kościoła. Ci, co są wierni, znajdują się w światłości, posiadają znajomość i zrozumienie planu Bożego. Pismo Święte mówi, że bezbożni nie zrozumieją, lecz mądrzy zrozumieją. Jak czytamy: „Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmia im” (Psalm 25:14). Ci będą w światłości i są nazwani w Biblii synami światłości. W tych przypowieściach Pan mówi o takich, którzy przy końcu tego wieku, nie będąc wierni swoim przywilejom i sposobnościom, jakie otrzymali, zostaną odrzuceni, oddaleni od światła, wrzuceni do ciemności zewnętrznych.

Gdzie znajdują się ciemności zewnętrzne? Oświadczamy, że zewnętrzne ciemności są wszędzie. Tej ciemności jest dosyć w krajach pogańskich, a nie brak jej także i tutaj, w Portland. A jeśli my, mieniąc się być ludem Bożym, nie będziemy postępować ostrożnie i przezornie oraz w harmonii ze Słowem Bożym, to przestaniemy być dziećmi światłości, zostaniemy pozbawieni przez Pana dalszego światła, jakie pochodzi z Jego Słowa i będziemy odrzuceni od tego uprzywilejowanego stanu. Związanie rąk i nóg oznacza, że nie będziemy w stanie utrzymać nad sobą kontroli; znaczy ponadto, że nie mielibyśmy wyboru, czy pozostać w światłości, czy nie, owszem Pan zmusi takich do opuszczenia światła i nie będą mogli w tym świetle dłużej pozostać. [199,2]