DANTE I DORE – Kim byli?

Pytanie (1911)Kim byli Dante i Doré i kiedy żyli?

Odpowiedź – Dante [Alighieri, 1265-1321] był wielkim poetą, lecz nie znam dokładnej daty jego narodzin i śmierci – było to kilka wieków temu. Zaś Doré [Gustave Doré, 1832-1883] był katolickim artystą, który żył blisko sto lat temu. Obydwaj byli wybitnymi katolikami i niewątpliwie zacnymi ludźmi. [199,1]