KORONA – Odnośnie koron odrzuconych.

Pytanie (1908) – W przypadku gdy komuś została odłożona korona, a on odrzucił ją, zanim został dostatecznie wypróbowany, to czy ktoś inny dostaje jego koronę?

Odpowiedź – Pańską wolą nie jest, aby jakaś konkretna osoba dostała koronę, jak gdyby powiedział: „Upodobałem sobie ciebie i będę na wieki żałował, jeśli jej nie dostaniesz”. Przeciwnie, Pan postępuje w tej sprawie według znacznie wyższego planu. To, co Panu podoba się w tobie, to nie rysy twej twarzy ani twoje kształty, ale charakter, serce. Jeżeli w sercu twoim utracisz wierność dla sprawiedliwości i miłość do Pana, to w takim stopniu stracisz też łaskę Pańską i nie będziesz należał do tych, którym Pan chce dać nagrodę. Nie będzie już chciał cię nagrodzić, lecz powie: „Nie chcę ciebie, nie przyjmę cię”. Ale jeżeli trwasz w miłości do Niego, jeśli stosujesz się do Jego warunków, udowadniasz, że jesteś miły Panu, to i On chętnie dopilnuje, abyś dostał wszystko, jak należy, stosownie do twego powołania. Tak więc Jego wola będzie spełniona w każdym wypadku. [198,3]