KRZYŻE – Znaczenie trzech krzyży na „The Watch Tower”.

Pytanie (1910)Co oznaczają trzy krzyże na wieży znajdującej się na okładce „The Watch Tower”?

Odpowiedź – Nigdy o tym nie myślałem. Uczynione zostały po prostu przez artystę grafika, aby przedstawiały okna. Naszkicowałem pobieżnie szkic, a artysta zrealizował potem ten pomysł, przedstawiając okna w kształcie krzyża, zamiast w jakiś inny sposób. Liczba trzy nie ma tu żadnego znaczenia – nie przedstawia Trójcy. [198,2]