STWORZENIE – A spłodzenie.

Pytanie (1916) – Jaka jest różnica, jeśli w ogóle jest, pomiędzy byciem stworzonym a byciem spłodzonym?

Odpowiedź – Słowo „stworzyć” ma szersze znaczenie i obejmuje cały proces. Jak na przykład, od czasu, gdy zostaliśmy spłodzeni z ducha świętego, jesteśmy Nowymi Stworzeniem w tym znaczeniu, że jesteśmy spłodzeni w ten sam sposób, jak jest przy naturalnym poczęciu, po czym zarodek rośnie aż do narodzenia w pierwszym zmartwychwstaniu. Albo weźmy inną figurę z Biblii. Najpierw jesteśmy dziećmi, a potem przez rozwój stajemy się dorosłymi i udoskonalonymi ludźmi. Jest różnica pomiędzy początkiem a ukończeniem. Ukończeniem będzie stworzenie. Na początku jesteśmy spłodzeni z ducha – to rozpoczyna całe dzieło – potem rośniemy aż do ożywienia, a w słusznym czasie będziemy narodzeni. Jako istoty duchowe, jesteśmy teraz w tym procesie rozwoju. Nowe Stworzenie oczekuje na wspaniałe dopełnienie w pierwszym zmartwychwstaniu. [198,1]