STWORZENIE – Wzrost roślin bez Słońca.

Pytanie (1911) – Bóg stworzył rośliny trzeciego dnia, na długo przedtem, zanim zostało utworzone Słońce. Jak mogły rosnąć bez Słońca?

Odpowiedź – Rozumiem tę sprawę inaczej niż pytający. Nie uważam, że Bóg stworzył Ziemię przed Słońcem. Słońce istniało na długo przed Ziemią, a Ziemia obracała się dookoła Słońca; Słońce jednak nie stało się światłością ziemską aż do czwartego dnia. Ziemia była otoczona, jak mówi Pismo Święte i jak również utrzymuje nauka, wielką chmurą mgły, która unosiła się z ziemi i z wody i utworzyła wielki pierścień dokoła Ziemi, zasłaniający zupełnie Słońce – pierścień bardzo podobny do pierścieni Saturna. Ten pierścień wodny w górze, jak i woda na dole uniemożliwiały światłu słonecznemu całkowite przeniknięcie do ziemi aż do czwartego dnia. [197,2]