STWORZENIE – Opis sporządzony przez Mojżesza.

Pytanie (1911) – Czy wierzysz w Mojżeszowy opis stworzenia?

Odpowiedź – Wierzymy w objawienie Boże i nawet gdybyśmy nie mieli Biblii, byłoby właściwą rzeczą szukać takiego objawienia. Nie można sobie wyobrazić, aby wielki, miłujący Stwórca mógł mieć plan dla swoich stworzeń, powołać je do istnienia, a nie dać żadnego objawienia swojej woli w odniesieniu do nich. Toteż nawet kiedy odrzuciłem Biblię, nie znając jej wartości, i udałem się na poszukiwania innej Biblii, szukając jej pomiędzy wszystkimi pogańskimi religiami, aby przekonać się, czy mogę znaleźć jakąś lepszą od tej odrzuconej, nie znalazłem niczego, co byłoby choćby w przybliżeniu tak racjonalne czy rozsądne, jak okazała się Biblia, gdy ją wreszcie zrozumiałem. Wierzymy, że jej opis stworzenia jest jedynym autoryzowanym [przez Stwórcę] opisem. [197,1]