PRZYMIERZA – Przymierze Zakonu i śmierć Jezusa.

Pytanie (1916) – Czy zachowanie Przymierza Zakonu wymagało śmierci Jezusa?

Odpowiedź – Powiedziałbym, że nie; przestrzeganie Przymierza Zakonu nie wymagało śmierci Jezusa. Aby sprawę przedstawić jaśniej i dokładniej, pamiętajmy, że Zakon dany był jako warunek życia, a nie jako warunek śmierci. „Człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie” [Gal. 3:12]. Ludzie nie mieli umierać z powodu przestrzegania tych przepisów. Każdy, kto by zachował prawo Boże, żyłby i miałby prawo do życia wiecznego. Tak więc przez zachowanie Zakonu Jezus miał prawo do życia wiecznego. Zakon nie wymagał śmierci Jezusa. Jezus zapragnął przyjąć propozycję Ojca, by zostać Nowym Stworzeniem; aby mógł się Nim stać, zawarł z Ojcem przymierze, że będzie pełnił Jego wolę za wszelką cenę – wychodząc nawet poza wymagania Zakonu. Pozwolił, aby odebrano Mu życie, chociaż Zakon tego nie wymagał. Miał On prawo do życia i mógł się modlić, aby Jego życie zostało zachowane. Ale zamiast tego Jezus pozwolił, aby to życie było Mu odebrane i umarł, „sprawiedliwy za niesprawiedliwych” [1 Piotra 3:18], aby mógł się stać wielkim Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem i aby to prawo do życia na ludzkim poziomie zostało złożone na rzecz całego świata, dla wszystkich posłusznych z rodzaju Adamowego w wieku przyszłym. [196,1]