PRZYMIERZA – Jezus, Przymierze Zakonu i prawa do życia.

Pytanie (1913) – Czy Jezus mógł wypełnić Przymierze Zakonu bez ofiarowania swych ludzkich praw?

Odpowiedź – Uważam, że mógł On wypełnić Przymierze Zakonu bez poświęcania swoich ludzkich praw. Myślę, że cały świat w ciągu następnego wieku wypełni Przymierze Zakonu. W moim zrozumieniu to właśnie Przymierze Zakonu, Nowe Przymierze Zakonu zacznie obowiązywać i będzie w mocy wiecznie, kiedy ludzkość dojdzie do doskonałości. Wszyscy ludzie będą musieli zachowywać to Nowe Przymierze Zakonu, gdyż inaczej nie mogliby mieć życia wiecznego. Lecz nie oznacza to, że muszą oni umrzeć śmiercią ofiarniczą. Podobnie było i z naszym Panem – Zakon nie kazał Mu umierać jako ofiara. To obietnica dana Abrahamowi skłoniła Go do poniesienia śmierci ofiarniczej. Jezus nie mógłby błogosławić świata, gdyby nie umarł śmiercią ofiarniczą. Przez zachowanie Zakonu Jezus potwierdził swoje indywidualne prawo do życia, ale nie miał niczego, co mógłby dać ludzkości, dopóki nie złożył swego doskonałego życia. [194,1]