PRZYMIERZA – Czy jesteśmy związani Przymierzem Zakonu?

Pytanie (1912) – Jeżeli Przymierze Zakonu ciągle jeszcze działa, a jak powiedziałeś, zostało dodane do Przymierza Abrahamowego, to czy nie oznaczałoby to, że jesteśmy teraz związani Przymierzem Zakonu?

Odpowiedź – Przymierze Zakonu ciągle jeszcze obowiązuje tych, którzy znajdują się pod Przymierzem Zakonu, a zostało ono uczynione z cielesnym nasieniem Abrahama. Jest jedna linia przez Izaaka i przymierze potępia tę linię do dzisiejszego dnia. Są tylko dwie drogi wiodące do Nowego Przymierza. Jedną jest ta, która została otwarta za dni Jezusa, mianowicie przez śmierć dla Przymierza Zakonu, aby zostać poślubionym innemu. Zostać poczytanym za umarłego dla Przymierza Zakonu to jeden sposób. Trzeba umrzeć dla Przymierza Zakonu, aby ożyć dla innej nadziei. W taki sposób ludzie staną się „umarłymi z Chrystusem”. Muszą być umarłymi z Chrystusem, aby mieć z Nim dział w przyszłości.

Inny sposób jest taki: Przymierze Zakonu jest cieniem Nowego Przymierza, tak jak pośrednik Przymierza Zakonu był cieniem wielkiego Pośrednika, Chrystusa, Głowy i Ciała. Bóg wzbudzał Proroka przez te wszystkie lata. Jezus Głowa, Kościół Ciało – taki jest porządek. Wtedy ten Wielki Prorok, pozafiguralny Mojżesz, będzie kompletny. Bóg przemawiał do nas przez swojego Syna [Hebr. 1:2], ale mówienie przez Chrystusa jeszcze się nie zaczęło. Ojciec zaprasza teraz Oblubienicę. „Nikt nie może przyjść do MNIE, jeżeli go nie pociągnie Ojciec” [Jan 6:44 NB]. Dzieło tysiąca lat dokonane będzie przez Syna. Zauważcie, jak figuralny Mojżesz przedstawia tu pozafiguralnego Mojżesza, a jak instytucja Przymierza Zakonu przedstawia instytucję Nowego Przymierza. Kiedy tylko figura przestaje istnieć, zaczyna się pozafigura. Tak więc Przymierze Zakonu istnieje, dopóki Nowe Przymierze nie zajmie jego miejsca. Wtedy Nowe Przymierze zostanie zapieczętowane i zajmie miejsce Przymierza Zakonu. A co się stanie ze starym przymierzem? Moi drodzy bracia, co się staje z wtorkiem, gdy środa zajmuje jego miejsce?

Nowe Przymierze zacznie się, kiedy Pośrednik będzie gotowy. Stanie się to wtedy, gdy Chrystus, Głowa i Ciało, będzie kompletny. Jeżeli jesteśmy członkami Ciała Pośrednika tego Nowego Przymierza, to nie możemy być pod Przymierzem Zakonu. Mam nadzieję, że dostatecznie jasno wam wszystkim to przedstawiłem. [193,1]