PRZYMIERZA – Czy Mojżesz był pod Przymierzem Zakonu?

Pytanie (1912) – Skoro Przymierze Zakonu uczynione było z narodem żydowskim, reprezentowanym przez Mojżesza, to czy wobec tego Mojżesz był jednocześnie pod Przymierzem Zakonu i pośrednikiem tego przymierza?

Odpowiedź – Tak. Mojżesz pośredniczył w przymierzu, pod jakim sam się znajdował. Pośredniczyć w przymierzu znaczy jedynie wprowadzać je w życie. W tym przymierzu Mojżesz działał jedynie jako Boży przedstawiciel i został poinstruowany co do wszystkich jego zarządzeń. Mojżesz należał do narodu, dla którego te zarządzenia zostały uczynione, więc był tak samo obowiązany tym przymierzem jak reszta narodu. Przypuśćmy, że członek zarządu komunalnego miasta Glasgow wprowadziłby w życie prawo, które, powiedzmy, nakazywałoby każdemu obywatelowi zamiatać chodnik przed jego domem. Osoba ta nie byłaby wyłączona z obowiązku stosowania się do tego prawa, jeżeli sama jest obywatelem tego miasta. Podobnie rzecz się ma w przypadku przymierza i Mojżesza. [192,2]