PRZYMIERZE – Miłosierdzia Dawidowe pewne.

Pytanie (1911) – „I postanowię z wami przymierze wieczne, miłosierdzia Dawidowe pewne wyleję na was” [Izaj. 55:3]. Co to jest za przymierze i z kim ma być uczynione?

Odpowiedź – Werset ten zdaje się pokazywać, że przytoczone słowa odnoszą się do duchowego nasienia Abrahamowego – Kościoła, Malutkiego Stadka. Miłosierdzia Dawidowe zawierały Boską obietnicę dla niego, że ten, który miał być wielkim królem Izraela, wielkim Mesjaszem, będzie się wywodził z jego potomstwa. Był nim po pierwsze nasz Pan Jezus Chrystus, a następnie wszyscy, którzy stają się członkami Jego Ciała – Kościół. Apostoł mówi w Gal. 3:29: „Jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym”. Stąd jest również prawdą, że jeśli jesteście Chrystusowi, jesteście nasieniem Dawidowym, a miłosierdzia Dawidowe pewne głosiły, że jego nasienie będzie siedzieć na tronie jako Mesjasz. Podobnie Jezus przyobiecał, że „kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej” [Obj. 3:21], na tronie Mesjaszowym. [192,1]