PRZYMIERZA – Czy Chrystus pieczętuje Abrahamowe?

Pytanie (1911) – Czy krew Chrystusa pieczętuje, czyli czyni prawomocnym, Przymierze Abrahamowe?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że nie, nie czyni tego. Apostoł Paweł wyjaśnia, że Przymierze Abrahamowe nie musiało być zapieczętowane inaczej jak w sposób, w jaki Bóg sam je przypieczętował. Apostoł tłumaczy, że przymierze, którym związana jest tylko jedna strona, nie potrzebuje pośrednika. Pierwotne przymierze, czyli Abrahamowe, zobowiązywało tylko jedną stronę. Bóg nie powiedział: „Abrahamie, jeśli zrobisz to a to, w taki a taki sposób, to Ja uczynię ci to i to”. Gdyby były dwie strony przymierza, wtedy potrzebny byłby pośrednik, aby dopilnować, żeby obie strony wypełniły warunki owej ugody. Ale Przymierze Abrahamowe było bezwarunkowe. Bóg jedynie powiedział do Abrahama: „Abrahamie, powiem ci, że zamierzam błogosławić wszystkie narody ziemi. I powiem ci coś więcej. Zamierzam je błogosławić poprzez twoje potomstwo”. To wszystko. Zamiast pieczętować, zamiast ratyfikować to krwią i przez pośrednika, Bóg jedynie powiedział: „Masz moje słowo, że na pewno to uczynię; a na poparcie tego słowa daję ci przysięgę”. I tak, apostoł stwierdza, że nie krwią ani pośrednikiem umocnione zostało Przymierze Abrahamowe, ale dwiema nieodmiennymi rzeczami, to jest Słowem Bożym i Boską przysięgą. I tak trwa to do dziś.

Po pierwsze, wszystkie narody ziemi będą błogosławione, a po drugie, wszyscy będą błogosławieni przez nasienie Abrahamowe. Nasieniem tym, jak widzimy, będzie przede wszystkim klasa Kościoła – nieliczni święci, Malutkie Stadko, jak gwiazdy na niebie. Święty Paweł mówi w Gal. 3:29 (NB): „A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy”. Jest też i cielesne nasienie Abrahamowe, reprezentowane przez świętych Starego Testamentu i tych, którzy potem dołączą. Ci także będą Boskim kanałem błogosławienia świata przez nasienie Abrahamowe, tak duchowe, jak i cielesne. Wszystkie narody ziemi będą błogosławione. [191,2]