PRZYMIERZA – Nowe, warunkowe czy bezwarunkowe?

Pytanie (1911) – Czy Nowe Przymierze jest warunkowe, czy bezwarunkowe?

Odpowiedź – To przymierze jest warunkowe. Wskazuje na to fakt, że ma ono pośrednika. Gdyby było bezwarunkowe, nie potrzebowałoby pośrednika. Na przykład Przymierze Abrahamowe jest bezwarunkowe i nie ma pośrednika, jak to wykazuje apostoł. Jest ono całkowicie jednostronne w tym znaczeniu, że mówi tylko o tym, co uczyni Bóg, bez stawiania jakichkolwiek warunków czy wymagań. Nowe Przymierze jednak będzie warunkowe, bo będą dwie strony. Bóg powiada: „Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach” [Jer. 31:33] i tu wchodzi pośrednik. Tego pośrednika przygotowuje Bóg teraz. Chrystus jest Pośrednikiem Nowego Przymierza – Jezus, Głowa Chrystusa, i Kościół, Ciało Chrystusa; to będzie ów wielki Pośrednik, który stać będzie między Bogiem a Izraelem oraz wszystkimi, którzy dostąpią błogosławieństw przez Izrael. [187,1]