PRZYMIERZA – Zmazanie cyrografu.

Pytanie (1910) – „Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależący” [Kol. 2:14]. Czy to znaczy, że Przymierze Zakonu już się zakończyło?

Odpowiedź – Cyrograf w ustawach był przeciwko „nam”. Czyli przeciwko komu? „Nam” – to ci, którzy przyjęli Chrystusa. Ów cyrograf w ustawach jest jeszcze nad Żydami i jeszcze są oni wobec niego zobligowani. Cokolwiek mówi Zakon, mówi tym, którzy są pod Zakonem. Nie ma żadnego sposobu wydostania się. Są zamknięci pod nim. Przy końcu tego wieku wprowadzi On Nowe Przymierze, które zastąpi stare Przymierze Zakonu. [176,1]