PRZYMIERZA – Przymierze Zakonu a Żydzi.

Pytanie (1910) – Czy Przymierze Zakonu zakończyło się na krzyżu, czy też funkcjonuje ono dla Żydów aż dotąd?

Odpowiedź – Odpowiadam, że nie zakończyło się na krzyżu ani w ogóle się jeszcze nie zakończyło, ale skończy się, gdy Nowe Przymierze, z jego lepszym Pośrednikiem, wejdzie w życie, czyli zajmie miejsce starego Przymierza Zakonu. To jest jedyny sposób, w jaki Żyd może się uwolnić od swego przymierza. Tak właśnie stwierdza apostoł, że są w nim zamknięci [Gal. 3:23] i że nie ma innej drogi wydostania się spod niego. Zauważcie! Droga, którą Żyd przychodził do Chrystusa, wiodła poprzez śmierć dla Zakonu – Żyd musi się wyrzec wszelkiej nadziei związanej z Zakonem i umrzeć dla niego, aby mógł być poślubiony i połączony z innym, w Chrystusie. Dlatego ci Żydzi, którzy tego nie uczynili, znajdują się jeszcze pod Zakonem i jedynym sposobem, aby wyszli spod niego, jest umrzeć dla Zakonu. Będą musieli pod nim pozostać, aż lepszy Pośrednik zajmie miejsce figuralnego i inne pozafiguralne rzeczy będą wprowadzone. [173,1]