PRZYMIERZA – Prawa pod Nowym Przymierzem.

Pytanie (1909) – Jeżeli Nowe Przymierze ma być Przymierzem Zakonu, to jakie prawa będą w mocy? Czy będą podobne do praw Mojżeszowych?

Odpowiedź – Rozumiem, że Prawo Mojżeszowe będzie prawem jako takim, „w zaokrągleniu”. Możemy założyć, że Prawo Mojżeszowe było jednym z najprostszych, jakie tylko Bóg mógł dać. Bóg mógł mieć wyższe wymagania, lecz nie wiem, w jaki sposób można by to prawo wyrazić w prostszej formie. Nasz Pan zacytował z 5 Księgi Mojżeszowej: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej” [5 Mojż. 6:5]. To jest całe prawo, nie możemy go pomniejszyć, a także nie widzę, jak by je można uczynić większym. To jest Zakon, pod którym cały świat będzie się znajdował podczas Wieku Tysiąclecia; wszyscy będą musieli dojść do tego standardu przy końcu Tysiąclecia, w innym razie nie będą gotowi do żywota wiecznego. [171,2]