PRZYMIERZA – Kościół a Sara i Rebeka.

Pytanie (1909) – Jak Kościół może znajdować się pod przymierzem ukazanym w Sarze, skoro ta umarła, zanim Rebeka była wezwana na żonę dla Izaaka?

Odpowiedź – Nie wiem, czy Rebeka była wezwana na żonę dla Izaaka przed czy po śmierci Sary; nie przypominam sobie niczego takiego w tekście, co mówiłoby, że Sara nie żyła, gdy Abraham wysyłał swego sługę, aby wyszukał oblubienicę dla Izaaka. Pamiętam tylko, że jest powiedziane, iż gdy oblubienica przybyła, Izaak wprowadził ją do namiotu Sary. [170,1]