PRZYMIERZA – Koniec Przymierza Sary.

Pytanie (1909) – Czy Przymierze Sary zakończy się, gdy zostanie zrodzone duchowe nasienie?

Odpowiedź – Tak. Według mojego zrozumienia ten element przymierza, który został pokazany w Sarze, skończy się, gdy obiecane nasienie się dopełni. Przymierze Sary nie zakończyło się, gdy Jezus doszedł do chwały duchowej, co w obrazie przedstawione było w Izaaku, lecz skończyło się, zanim Rebeka połączyła się z Izaakiem. Rebeka przedstawia klasę Kościoła, a ich połączenie przedstawia połączenie Chrystusa z Kościołem. W czasie, gdy Izaak i Rebeka złączyli się węzłem małżeńskimi, Sara już nie żyła, ponieważ czytamy, że Izaak wprowadził Rebekę do namiotu swej matki [1 Mojż. 24:67], co przedstawia, że Kościół wyobrażony w Rebece zajmie miejsce Przymierza Sary i Kościół będzie tą władzą, przez którą Bóg udzieli błogosławieństw Nowego Przymierza wszystkim narodom ziemi. Przymierze Sary wydaje nasienie, zaś Kościół działający w związku z nim będzie błogosławił wszystkie narody ziemi. [169,2]