PRZYMIERZA – Które jest wieczne?

Pytanie (1909) – Proszę wyjaśnić, o którym przymierzu jest mowa w Hebr. 13:20: „Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, owego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa...”.

Odpowiedź – Zdaje się, że osoba, która napisała to pytanie, nie rozumie tego wersetu. Ze sposobu, w jaki został on zacytowany, wynikałoby, że Jezus został wywiedziony od umarłych przez wieczne przymierze. Musimy dodać kilka słów do pytana, a mianowicie: „Przez krew przymierza wiecznego (...) niech was doskonałymi uczyni”. [Na podstawie KJV, która ma inny szyk tego zdania: „Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych Pana naszego Jezusa, owego wielkiego pasterza owiec, we krwi przymierza wiecznego, niech was doskonałymi uczyni” – przyp. tłum.] Nie jest powiedziane: „Przez krew przymierza wiecznego usprawiedliwia was od grzechów”, ponieważ apostoł pisze do tych, co już są usprawiedliwieni, do świętych, i mówi im, że ta sama moc, która wywiodła naszego Pana od umarłych, zdolna jest udoskonalić nas przez krew Nowego Przymierza, przez złożenie naszego życia i uczestniczenie z Mistrzem w Jego śmierci. [168,1]