PRZYMIERZE – Ze śmiercią.

Pytanie (1908) – „A tak zgładzone będzie przymierze wasze z śmiercią, a porozumienie wasze z piekłem [szeol, grób] nie ostoi się; gdy bicz gwałtowny przechodzić będzie, będziecie od niego podeptani” [Izaj. 28:18]. Proszę wyjaśnić, co jest tym biczem i kto ma być podeptany?

Odpowiedź – Werset ten był mottem naszego cotygodniowego kazania około miesiąc temu. Staraliśmy się wykazać, że biczem tym będzie wielki ucisk, który jest tuż przed nami, a z którym częściowo wiązać się będzie przywrócenie wolności upadłym aniołom itd. To będzie ów gwałtowny bicz, o którym Pan mówi, że będzie on wielkim dziełem, dziwnym dziełem, bo wszyscy zdziwią się, że On na nie dozwoli. Również w Liście ap. Pawła do Tesaloniczan czytamy: „I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni [potępieni] wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości[2 Tes. 2:11-12 NB]. Jak potępieni? Jako niegodni członkostwa w klasie Oblubienicy; tak samo, jak przy końcu Wieku Żydowskiego Pan wybrał z Żydów tych, co nadawali się do klasy Malutkiego Stadka, a resztę narodu potępił, pominął i – jak stwierdza apostoł – gniew Boży spadł na nich aż do końca. Tak samo obecnie Pan wybiera Kościół, a wszyscy inni są potępieni, ponieważ Kościół jest tą jedyną klasą, którą On zamierzył wybrać, a skoro znalazł doskonałą klasę, wszyscy inni muszą być potępieni i pójdą na wielki ucisk. Dzięki Bogu za tę srebrną obwódkę wokół chmury, czyli za chwalebne błogosławieństwo, jakie zaraz potem spłynie na wszystkich, którzy będą w odpowiedniej postawie serca. [166,1]