POŚWIĘCENIE – Rok 1881.

Pytanie (1911-Z)Czy było konieczne, aby wszyscy, którzy będą w Malutkim Stadku, poświęcili się przed lub w październiku 1881?

Odpowiedź – Nie, nie rozumiemy tej sprawy w ten sposób. Rozdział w drugim tomie „Wykładów Pisma Świętego”, wykazujący równoległość pomiędzy dyspensacjami żydowską i chrześcijańską, podkreśla cztery daty, a mianowicie: (1) październik 1874; (2) kwiecień 1878; (3) październik 1881; (4) październik 1914. Daty te są równoległe do czterech dat Żniwa żydowskiego, a mianowicie:

(1) Początek misji naszego Pana; początek doświadczeń, czyli czasu Żniwa narodu żydowskiego, październik 29 r. n.e.; (2) Koniec misji naszego Pana, Jego ukrzyżowanie i odrzucenie Żydów jako narodu, kwiecień 33 r. n.e. (Zob. II Tom, rozdział 7); (3) Koniec „siedemdziesięciu tygodni” (Dan. 9:24-27) łaski dla narodu żydowskiego, październik 36 r. n.e. – po czym przywileje Ewangelii zostały otwarte dla pogan, a Korneliusz był pierwszym, który się nawrócił; (4) Zupełne zakończenie ucisku i zniszczenie, jakie przyszło na ustrój państwowy Izraela, październik 69 r. n.e.

Powinno się wyraźnie zaznaczyć, że równoległości pomiędzy Wiekami Żydowskim i Ewangelii odnoszą się do nominalnych systemów obydwu wieków i jeżeli będziemy to mieli na uwadze, uchroni nas to przed stosowaniem tych paraleli do gromadzenia Kościoła Ewangelicznego, czyli obecnego gromadzenia Pańskiego ludu z Babilonu.

Patrząc na te paralele, zauważamy, że rok 1874 jest początkiem „żniwa” i zbierania „wybranych” od czterech wiatrów niebios; 1878 jest czasem, gdy Babilon został formalnie odrzucony, Laodycea... [Dalszy ciąg odpowiedzi zob. w pyt. 150,1] [155,4]