POŚWIĘCENIE – Czy mogą być poświęceni ci, którzy nie słyszeli Prawdy?

Pytanie (1911)Czy uważasz, że są obecnie osoby zupełnie poświęcone Bogu i spłodzone z ducha świętego, chociaż nie słyszały jeszcze obecnej Prawdy?

Odpowiedź – Tak, rozumiem, że są tacy. Uważam, że Pismo Święte wspomina o takich osobach w Obj. 18:4, gdzie Bóg mówi do swego ludu w Babilonie: „Wynijdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego”. Nie mogliby być ludem Bożym, gdyby nie byli spłodzeni z ducha i nie mogliby wyjść z Babilonu, gdyby się w nim nie znajdowali. [155,1]