POŚWIĘCENIE – Jeszcze niespłodzeni.

Pytanie (1911)Czy możliwe jest w obecnym czasie, że ktoś poświęcił się w zupełności Bogu, a jeszcze nie został spłodzony z ducha świętego?

Odpowiedź – Z pewnością jest możliwe, że ktoś uczynił zupełne poświęcenie, a jednak nie został spłodzony z ducha świętego. Tak było w przypadku Abrahama i innych starożytnych świętych przed Chrystusem – przed Pięćdziesiątnicą – i taki będzie stan rzeczy po zakończeniu wyboru Kościoła. Lecz kiedy i od kogo się to zacznie, nikt z żyjących wiedzieć nie może. Nie mamy powodu sądzić, że już doszliśmy do tego szczególnego czasu, gdyż widzimy takich, którzy poświęcili się niedawno i pokazują wyraźne przejawy spłodzenia z ducha świętego, z czego wynika, że wciąż jeszcze jest, że tak powiem, pewien niedostatek w liczbie wybranych; a zatem nadal jest sposobność wejścia do tej klasy. [154,1]