POŚWIĘCENIE – Nagroda dla niespłodzonych.

Pytanie (1911)Jeżeli ktoś się poświęci obecnie, ale nie zdoła uzyskać spłodzenia z ducha świętego, to gdzie Pan go umieści?

Odpowiedź – Przypuszczamy, że jeśli był wierny, jak wierni byli starożytni prorocy, aż do stopnia położenia swojego życia w służbie sprawiedliwości i Prawdzie, to Bóg da mu pewien dział ze starożytnymi świętymi. Innymi słowy, jeżeli ktoś taki w znacznym stopniu przejdzie czas ucisku i straci swe życie ze względu na wierność Panu, to uczyni On dla niego to samo, co uczyni dla starożytnych świętych – będzie policzony na podobnej zasadzie jak klasa starożytnych świętych. [152,3]