POŚWIĘCENIE – Późniejsza sposobność do duchowej natury.

Pytanie (1911)Czy poświęceni, lecz niespłodzeni będą mieli kiedykolwiek sposobność otrzymania duchowej natury?

Odpowiedź – Uważamy, że częścią Boskiego planu jest udzielenie starożytnym świętym przemiany natury przy końcu Tysiąclecia, w nagrodę za ich wierność i służbę podczas Wieku Tysiąclecia – że jest całkiem prawdopodobne, iż otrzymają oni duchową naturę przy zakończeniu Tysiąclecia. Częściowo się tego domyślamy, a częściowo opieramy na pewnych tekstach Pisma Świętego, które były już rozważane w „The Watch Tower”, a więc nie musimy ich tu przytaczać. [152,2]