POŚWIĘCENIE – Nierozumiane przy chrzcie.

Pytanie (1910)Co myślisz o tych, którzy nie rozumieją pełnego znaczenia poświęcenia w czasie zanurzenia?

Odpowiedź – Myślę, drodzy przyjaciele, że jeśli zostali zanurzeni bez zrozumienia poświęcenia, w takim wypadku zanurzenie było dla nich jedynie kąpielą – to znaczy, ani im nie za szkodziło, ani nie pomogło. Ktokolwiek nie rozumie poświęcenia, nie rozumie i chrztu. Nasz ślub poświęcenia jest pierwszy i to jest rzeczywisty chrzest. Symbol w wodzie, jeżeli w ogóle ma być symbolem, musi być następstwem i nie może mieć miejsca przed chrztem. [149,1]