POŚWIĘCENIE – Zaciąganie hipoteki itp.

Pytanie (1909)Czy jako poświęconym dzieciom Bożym, posiadającym światło, przystoi nam wykorzystywać tych, którzy są w ciemności? Na przykład zaciągać hipotekę na posiadłość, aby spłata hipoteki przypadła na czas, kiedy wszelka własność nie będzie mieć wartości albo pożyczać pieniądze i płacić procenty, aż pieniądze stracą wartość?

Odpowiedź – Odpowiedziałbym, że każdy musi postępować według swojego sumienia i w takim stopniu, w jakim jest oświecony w tego rodzaju sprawach. Jest to pytanie podobne do tego, jakie otrzymał jeden z apostołów co do jedzenia mięsa ofiarowanego bałwanom. Gdyby sądził, że ofiarowanie mięsa bałwanom szkodziłoby mięsu, nie jadłby go. Zatem, jeśli ktoś uważałby to za niewłaściwe, to dla niego byłoby to złem. Według mnie nie czyniłby nic złego, jedynie postępowałby według własnej wiary, a inni działaliby według swojej. Człowiek udzielający wam pożyczki postąpiłby dokładnie tak samo, gdybyście mu powiedzieli wszystko, co wiecie, a nawet może śmiałby się w duchu i starałby się zaniżyć cenę. Wy tego nie wiecie, a tylko w to wierzycie. Mierzcie swoje własne postępowanie według własnej wiary, a ponieważ jest to kwestią wiary, zatrzymajcie to dla siebie. [147,2]