POŚWIĘCENIE – Kiedy właściwe?

Pytanie (1909)Czy poświęcenie jest właściwe w każdym czasie?

Odpowiedź – Poświęcenie się jest zawsze właściwe. Przez cały okres Wieku Żydowskiego i Wieku Ewangelii poświęcanie się ludzi było słuszne. Weźmy dla przykładu Abrahama. Żadna nagroda wysokiego powołania nie była zaoferowana tym, którzy poświęcali się w Wieku Żydowskim, ale Bóg da im odpowiednią zapłatę.

Gdyby Malutkie Stadko było już skompletowane, to jeszcze bym mówił: Oddajcie wszystko Panu i postępujcie najlepiej jak tylko możecie, aby być Jego świętymi, dostąpić Jego miłosierdzia bez względu na nagrodę. Macie jeszcze godną pracę do wykonania, aż do oddania swego życia. Bądźcie pewni, że Ten, który was powołał, da wam stosowną nagrodę. Czyż tak wspaniały Król da wam marną zapłatę? Nie, nagroda Jego będzie proporcjonalna do Jego bogactw i królewskiej pozycji. [147,1]