POTĘPIENIE – Uwolnienie przez wiarę.

Pytanie (1911)Jan 5:24: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota”. Co to znaczy?

Odpowiedź – To znaczy, że ci, co w swych sercach dojdą do związku z Panem Jezusem Chrystusem, nie będą pod owym przyszłym potępieniem ze światem. W czasie tysiącletniego panowania Mesjasza świat będzie pod potępieniem i otrzyma sposobność wydostania się spod niego, podniesienia się z niego i powrotu do harmonii z Bogiem. Ci zaś, co teraz przyjmują Chrystusa, wchodzą w związek z Nim i mogą być z góry uważani i traktowani jako zjednoczeni z wielkim Życiodawcą. Jeśli więc zawrą z Nim teraz tę umowę i przez wiarę będą kroczyć Jego śladami jako Jego uczniowie, nie będą musieli przyjść na sąd, próbę wraz ze światem, ponieważ przechodzą ze śmierci do żywota natychmiast. To znaczy, że liczą się jako ci, którzy już przeszli ze śmierci do żywota; są uważani za Nowe Stworzenia i tylko czekają na ów czas, gdy w jednej chwili, w mgnieniu oka dostąpią przemiany w pierwszym zmartwychwstaniu, a ich bieg się dopełni i staną się podobni Panu, uczestnicząc w Jego chwale. [136,3]