POTĘPIENIE – Jego ślady i usunięcie przy zmartwychwstaniu.

Pytanie (1906)Czy przy zmartwychwstaniu rodzaj ludzki znajdować się będzie pod potępieniem?

Odpowiedź – Ludzie nie będą znajdować się wtedy pod potępieniem w znaczeniu przekleństwa, ponieważ nasz Pan poniósł za nich karę i na tej podstawie wyjdą spod potępienia, czyli spod Boskiego wyroku. Nie będą znajdować się już pod Boskim wyrokiem śmierci, lecz wciąż jeszcze ponosić będą pewne skutki przekleństwa. To znaczy, że będą pod skutkami potępienia, ale nie pod samym potępieniem. Prawnie potępienie przeminie, gdy wielki Arcykapłan dokona swego dzieła Dnia Pojednania i pokropi krwią w Świątnicy Najświętszej. Ślady potępienia przejawiające się w niedomaganiach ludzkiego rodu będą jednak nadal trwały i potrzeba będzie całego tysiąca lat restytucyjnej pracy, aby podnieść ludzkość z tego stanu niedoskonałości do zupełnej doskonałości, która została utracona. [136,1]