ZDROWY ROZSĄDEK – Względem utrzymania pracy.

Pytanie (1914)Brat, który niedawno poznał Prawdę i jest bardzo lubiany, był zmuszony przez pewną praktykę handlową, by zaryzykować utratę swego stanowiska albo zaprenumerować czasopismo religijne o nazwie „Chrześcijański orędownik”. Pismo to często zamieszczało artykuły lżące Sługę Prawdy. Brat ten znajduje się w trudnym położeniu, bo miał niedawno wielkie wydatki z powodu poważnej choroby kilku członków rodziny. Jaką radę należałoby dać temu bratu i czy może on być nadal wybierany na starszego?

Odpowiedź – Gdybym ja był na miejscu tego brata, to jeśli trzeba, zaprenumerowałbym pół tuzina takich czasopism. Czy wydałbym 6 dolarów dla utrzymania swojej pracy? Tak, nawet 12, jeślibym wiedział, że jest tego warta. Nie sądzę, że zrobił coś złego, prenumerując owo pismo, choćby nawet lżyło brata Russella. Przebaczyłbym mu to. Myślę, że brat ten posiada zdrowy rozsądek. Potrzeba nam zdrowego rozsądku, także pośród starszych. [135,2]